Republica Moldova va efectua tranziția la televiziunea digitală terestră

La 1 martie 2020, Moldova va efectua tranziția la televiziunea digitală terestră DVB-T2 H.265 HEVC, abandonând semnalul de televiziune analogică terestră. Inițial se decisese ca trecerea la televiziunea digitală terestră să aibă loc începând cu 1 ianuarie 2018. Așadar, aceasta este o amânare cu doi ani și două luni a sistării transmisiilor de televiziune terestră analogică.

Adrian Lebedinsky a declarat că Ministerul Economiei și Infrastructurii va solicita Consiliului Audiovizualului să facă recomandări mass-mediei din Republica Moldova pentru a informa populația despre tranziția la televiziunea digitală terestră și că „statul a achiziționat 9000 de receptoare de televiziune digitală terestră, care vor fi distribuite de Ministerul Economiei persoanelor cu venituri mici sau asistate social. Receptoare digitale suplimentare vor fi achiziționate dacă vor fi necesare pentru a asigura accesul cetățenilor la transmisiile digitale„.
De asemenea, s-a decis extinderea numărului maxim posibil de canale de televiziune gratuită terestră din multiplex de la 15 la 18. În prezent sunt emise doar 6 canale în digital terestru în această țară vecină României, una dintre cauzele numărului redus de televiziuni din acest mediu de transmisie find și taxa de emisie terestră considerată relativ mare pentru Republica Moldova. Pentru a difuza o televiziune în digital terestru se solicită lunar suma de aproximativ 5600 euro.
Adrian Lebedinsky a precizat că sunt căutate soluții pentru a diminua valoarea acestei taxe. Dacă va fi necesar, va fi lansat și un alt doilea multiplex, și vor putea să fie emise 36 de televiziune în sistem digital terestru.
moldova dvbt2
Primul multiplex digital DVB-T2 (MUX A) din Republica Moldova este furnizat în prezent prin intermediul a 16-17 emițătoare de televiziune digitală. În același timp, este funcțională complet din punct de vedere tehnic și o rețea din 9 emițătoare DVB-T2 pentru furnizarea celui de-al doilea multiplex digital – MUX B.
Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” oferă servicii de difuzare a programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul ţării, având în administrare trei reţele publice de televiziune şi două reţele de radiodifuziune cu acoperire naţională în format analog și o reţea publică TV (MUX A) cu acoperire naţională în format digital.
Întreprinderea „Radiocomunicaţii” are în dotare următoarele echipamente de televiziune, ce difuzează programele TV în format analogic: 20 emiţătoare TV de mare putere, 8 emiţătoare TV cu puterea până la 1KW, 63 retranslatoare TV de mică putere. Totodată, pentru difuzarea programelor publice de radio în benzile FM și de unde medii, întreprinderea dispune de 18 emiţătoare RD amplasate la 9 staţii de televiziune şi radiodifuziune şi 16 retranslatoare radio.Sursa: HD Satelit