Sedinta CL Poienarii Burchii – 4 februarie 2020

Astăzi, 04 februarie 2020 s-a desfășurat de la ora 15:30, o nouă ședință a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii.

Pe ordinea de zi au fost:
1. Aprobarea PV al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, județul Prahova, din data de 27.01.2020
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dinu Georgel, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale, din anul 2016, a PNL
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Badea Vasile, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale, din anul 2016, a PSD
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înfiintare distribuție de gaze naturale în comuna Poienarii Burchii cu satele aparținătoare Tătărai și Ologeni, Județul Prahova
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înfiintare distribuție de gaze naturale în comuna Poienarii Burchii cu satele aparținătoare Tătărai și Ologeni, Județul Prahova
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1. S-a aprobat (Membri PSD au votat împotrivă)
2. …
3. …
4. …
5. …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Update:
– Doamna secretară a declarat în ședința că, în acest moment sunt 11 consilier din 13 câți ar trebui să fie. Deoarece un consilier a demisionat (Ioniță Vasile) și celălalt a fost demis (Manea Ștefan Gabriel). Deci ședința a fost cât se poate de legală.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Din ședință:
– Domnul consilier Gheorghe Ion a contestat ședința din data de 27.01.2020, precum și proiectele care au fost aprobate în ședința respectivă. – Motivul fiind „forul de ședință nu a fost legal, fiind prezenți 6 consilieri din 13”, invocând art.67 din Constituția României și art.137, alin.1
– Ședința s-a suspendat prin părăsirea săli de către consilieri PNL. – Motivul fiind nevalidarea supleantului de la punctul 2 de pe ordinea de zi.