Comunicat primăria Poienarii Burchii

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţã constituit în baza Dispoziţiei Primarului comunei Poienarii Burchii, au stabilit mãsurile suplimentare şi acţiunilor specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã în comuna Poienarii Burchii în contextul instituirii stãrii de urgenţã pe teritoriul României ca urmare evoluţiei epidemiei de coronavirus COVID-19.

  • Art.1.  Se interzice folosirea locurilor de joacã din comuna Poienarii Burchii pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã.
  • Art.2.  Se suspendã toate activitãţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase şi de divertisment sau jocuri de noroc şi de îngrijire personalã, realizate în spaţii închise, pe raza comunei Poienarii Burchii, pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã.
  • Art.3. Se interzice organizarea şi desfãşurarea oricãrui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt obligaţi sã dispunã mãsuri care sã asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi, pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã.
  • Art.4. Se suspendã activitatea de servire şi consum a produselor alimentare şi bãuturilor alcoolice şi non – alcoolice, organizatã de toate localurile din comuna Poienarii Burchii în spaţiile destinate acestui scop, din interiorul sau exteriorul locaţiei, cu excepţia activitãţilor de comercializare a produselor alimentare şi bãuturilor alcoolice şi non – alcoolice, care nu presupun rãmânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip livrare la client, pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã.
  • Art.5. (1) Se suspendã programul de lucru cu publicul la sediul instituţiei Comuna Poienarii Burchii(Primãria), pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã. (2) Se va asigura permanenţa doar pentru activitatea de stare civilã, pe întreaga perioadã a instituirii stãrii de urgenţã. (3) Pentru orice alte probleme din aria de competenţã a Primãriei comunei Poienarii Burchii, cetãţenii vor solicita informaţii sau consultanţã la numãrul de telefon al  instituţiei 0244/486244 şi adresa de e-mail oficialã primariapoienarib@yahoo.com şi vor trimite solicitãri la numãrul de fax al  instituţiei 0244/486244 şi adresa de e-mail oficialã primariapoienarib@yahoo.com.