Publicat în Prin Burchii

Ședință de CL la primăria Poienarii Burchii

Astăzi, 25 iunie 2020, a fost programată de la ora 14:00, o nouă ședință a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, la care m-am încăpățânat să ajung, dotat cu mască. 😷

Pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 07.04.2020;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 14.05.2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea unei suprafeţe de teren, aparţinând domeniul privat al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, situatã în tarlaua 82, parcela Np.410, identificatã prin nr.cad. 21755;
5. Proiect de hotãrâre privind corectarea unor denumiri atribuite strãzilor comunei Poienarii Burchii inscrise in anexele la H.C.L. nr.3/29.01.2009 privind atribuirea de denumiri strãzilor comunei Poienarii Burchii;
6. Proiect de hotãrâre privind modificarea H.C.L. nr.40/30.09.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului/acordului administratorului drumului/avizului de interventie in regim de urgenta pentru execuţia lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico – edilitarã existentã în comuna Poienarii Burchii;
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 714 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Poienarii Burchii, situat în intravilanul satului Pioreşti, tarlaua 44, parcela Cc 140/9, nr.cad.24867;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.9520/ 26.06.2015;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publicã, asupra unui teren în suprafaţã de 554 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, situat în intravilanul satului Pioreşti, tarlaua 17, parcela 792, categoria de folosintã arabil, numãr cadastral 22022;
11.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2021, cu rata inflaţiei de 3,8%;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.16/17.04.2019 privind stabilirea şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxelor speciale la nivelul comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, pentru anul 2020;
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxelor speciale la nivelul comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, pentru anul 2021;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicãrii prevederilor O.U.G.nr.69/2020 şi a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local;
15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui DINU GEORGEL, supleant pe lista de candidaţi de la alegerile locale, din anul 2016, a Partidului Naţional Liberal ;
16. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui BADEA VASILE, supleant pe lista de candidaţi de la alegerile locale, din anul 2016, a Partidului Social Democrat.
Iniţiator – d-nul Daniel Nedelcu, primarul comunei.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –
7. –
8. –
9. –
10. –
11. –
12. –
13. –
14. –
15. –
16. –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Din sedinta:
– Membri PSD și cei UNPR nu s-au prezentat la ședință.