Învestirea primarului ales și a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii

Astăzi, de la ora 17 a avut loc ședința de învestire a primarului ales și a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii.

➡️Secretarul general al Comunei Poienarii Burchii, doamna Claudia – Georgeta Necula, efectuează prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate și ii invită să semneze convocatorul: Alexandru – Ionuţ GHEORGHE, Vasile – Viorel IONIŢĂ, Ştefan – Gabriel MANEA, Daniel NEDELCU, Valericã NICULAE, George – Daniel PETRE, Paul PETRE, Marian RADU, Mãdãlin – Marian TOŞA

➡️Ședința este deschisă de reprezentantul Prefectul Judeţului Prahova, domnul Nicolae – Mãdãlin ENACHE, care dă citire Ordinului Prefectului nr.383/19.10.2020, cu modificãrile ulterioare, de convocare a consilierilor declaraţi aleşi în sedința privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local, prezentând :
1. numãrul de consilieri locali aleşi la data de 27.09.2020 – 13
2. numãrul de consilieri aleşi, prezenţi la ceremonie – 9
3. numãrul de consilieri aleşi, absenţi – 0

➡️La ceremonia de constituire a Consiliului Local participă 20 invitaţi

➡️Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate

➡️Din evidenţe rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Daniel NEDELCU (30.08.1965), iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnul Ionuţ – Alexandru GHEORGHE (21.02.1989) şi George – Daniel PETRE (13.02.1992), care sunt invitaţi să ia loc la masa prezidiului și să preia conducerea şedinţei

➡️”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Poienarii Burchii.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” este textul scris pe formularul special pe care îl citesc consilieri și primarul ales, când depun jurământul

➡️Secretarul general al Comunei Poienarii Burchii prezintã și consemneazã, în procesul – verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, următoarele:
– Nr.consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112 din Codul administrativ: 13
– Nr.consilieri locali validați de Judecătoria Ploieşti: 9
– Nr.consilieri locali prezenți la ședință: 9
– Nr.consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local: 9
– Nr.consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local: 0
– Nr.consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul administrativ: 0
– Nr.consilieri locali care absentează nemotivat: 0

➡️Vasile STOIAN (PSD), Vasile BADEA (PSD), Marian BOHĨLŢEA (PSD), Daniel CONSTANTIN (Pro România) așteaptă validarea din partea Judecătoriei Ploiești

Îi urez succes domnului Gheorghe Ion și realizări în comuna noastră.