Primăria Poienarii Burchii, a anunțat când se pot depune documentele pentru solicitarea ajutorului de încălzire a locuinței

Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Poienarii Burchii anunță cetățenii comunei Poienarii Burchii, faptul  începând cu dată de 05.11.2020 vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece, până la dată de 20.03.2021.

Pot beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei:

 • Familiile si persoanele singure ale caror venituri nete lunare pe membru de familie, in luna anterioara depunerii cererii, sunt mai mici de 750 lei.
 • Familiile si persoanele care indeplinesc atat conditiile de proprietate, cat si toate celelalte conditii prevazute in OUG nr. 70 / 2011 si nu detin unul din bunurile mobile sau imobile, prevazute in lista de bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Cine poate depune cererea pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este:

 • Proprietarul locuintei;
 • Titularul contractului de inchiriere / comodat;
 • Alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar / titular de contract de inchiriere / comodat;
 • Reprezentant legal pentru persoanele singure care nu au implinit varsta de 18 ani.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (se procura de la Compartimentul Asistenta Sociala sau se decarca de pe site-ul primariei –Declaratie pe proprie raspundere 2)
 • B.I. / C.I. pentru membrii familiei cu varsta peste 14 ani – (copie si original);
 • Certificat nastere pentru copiii cu varsta sub 14 ani – (copie)
 • Certificat casatorie / deces, Hotarare Judecatoreasca de divort etc., dupa caz – (copie)
 • Act proprietate (titlu proprietate, act donatie, contract de vanzare-cumparare, contract inchiriere / comodat, certificat mostenitor, dupa caz) – (copie si original)
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta, aflate in proprietate – (copie si original)
 • Adeverinta de venit (inclusiv bonuri de masa) cu venitul net / luna anterioara depunerii cererii, cupon pensie / somaj / indemnizatie crestere copil / stimulent de insertie / indemnizatie de handicap etc., dupa caz – (original)
 • Adeverinta de venit (declaratia unica) de la DGFP, pentru veniturile provenite din activitati independente – (copie si original)
 • Adeverinta de rol, pe numele proprietarului locuintei (se procura de la Registrul Agricol / Primaria Comunei Poienarii Burchii)- (original)
 • Polita de asigurare obligatorie a locuintei – PAD – (daca exista) – (copie)
 • Adeverinta pentru produsele primite drept arenda, in situatia in care solicitantul de ajutor pentru incalzirea locuintei a arendat terenul extravilan, partial sau total – (copie si original)

Lista bunurilor ce duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care
  depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*:

 • Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu
  accesibile
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări:

 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
 1. Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei
 2. Documentele de stare civila si de proprietate sunt solicitate in original pentru confruntare
 3. Adeverintele de venit si de rol se depun la dosar in original
 4. Detinerea politei de asigurare (PAD) nu este conditie obligatorie pentru acordarea ajutorului.