Ședință de CL la primăria Poienarii Burchii

Ieri 9 noiembrie 2020, începând cu ora 15:30 a fost programată ședința extraordinarăavând pe ordinea de zi, următoarele:

1. Proiect de hotãrâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã;
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
2. Depunerea jurãmântului de cãtre consilierii supleanţi, ale cãror mandate au fost validate de Judecãtoria Ploieşti;
3. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova – Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova.
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. A fost propus si votat, domnul Manea Ștefan-Gabriel
2. Au depus rând pe rândjurământul următorii consilieri: Badea Vasile (PSD), Bohîlţea Marian (PSD), Constantin Daniel (Pro Romania), Stoian Vasile (PSD)
3. Comisiile pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova

a) Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socialã, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agriculturã, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, în următoarea componenţă:
1. Niculae Valerică
2. Toșa Mădălin-Marian
3. Manea Ștefan-Gabriel
4. Petre George-Daniel
5. Nedelcu Daniel
b) Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, culturã, protecţie socială,
activităţi sportive şi agrement, în următoarea componenţă:
1. Gheorghe Alexandru-Ionuț
2. Badea Vasile
3. Bohîlţea Marian
4. Radu Marian
5. Petre George-Daniel
c) Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti, în următoarea componenţă:
1. Ioniță Vasile-Viorel
2. Stoian Vasile
3. Constantin Daniel
4. Petre Paul
5. Bohîlţea Marian

4. A fost propus și ales Manea Ștefan-Gabriel cu 12 voturi „Da” si 1 „Nu” (*votul a fost secret).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Din ședință:

În începutul ședinței, domnul primar Gheorghe Ion a ținut -le transmită tuturor consilierilor câteva idei

 • dorește ca ședințele (începând de săptămâna viitoare)  fie transmise online, pentru a nu fi o problemă (să nu creadă lumea  se lucrează pe ascuns) se vrea totul fie transparent
 • Consiliul Local trebuie  fie unit și  lucreze în interesul comunei – „nu unu de la PSD, altul de la PNL”
 • dorește infintarea Serviciului de Gospodărire Comunală prin care dorește  realizeze parcuri și baze sportive în fiecare sat al comunei
 • consilieri pe sate vor fi solicitați pentru a participa la diferite acțiuniîmpreună cu cetățenii
 • se vor face demersurile pentru a include și Ologeni și Tătărai în proiectul pentru canalizare, nu doar într-o parte a comunei
 • luna asta (noiembrie) MegaConstruct ar trebui  racordeze primele contracte în Poienarii Rali
 • Intervenție Daniel Nedelcu (PNL): ca prioritate este canalizarea,  până nu faci canalizarea nu poți  faci trotuar, nu poți  faci nimic, numai poți  asfaltezi străduțe înguste 
 • Poliția Locală va fi desfințată
 • Intervenție Stoian Vasile (PSD): toți consilieri  participe la activități, nu doar unu sau altul
 • Primăria Poienarii Burchii a emis o inștintare pentru ca cetățenii să-și intrețină spațiul din față porțise va da și o HCL in acest sens și se va institui o taxa (50 de lei) pentru cei care nu își fac curat la poartă și pentru casele nepărăsite (nu se vor da amenzi)
 • se va începe  se lucreze mai mult online, fiind înfințat în perioada următoare un „Ghișeu unic”