Ședință de CL la primăria Poienarii Burchii

Astăzi, 24 noiembrie 2020, începând cu ora 16:00 a avut loc o nouă ședință a Consiliului Local al Comunei Poienarii Burchii. Ședința a durat mai mult că de obicei (2 ore si ceva), deoarece au fost câteva dezbateri pe anumite puncte de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 08.09.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 09.11.2020;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, la data de 30.09.2020; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
4. Proiect de hotărâre privind alocarea, prin transfer, a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitãţilor de cult în anul 2020; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova ; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii din cadrul Şcolii Gimnaziale, comuna Poienarii Burchii; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Poienarii Burchii; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova ; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotãrârii nr.12 privind instituirea taxei speciale de utilizare a drumurilor de interes local şi a Regulamentului de aplicare şi administrare a acestei taxe la nivelul comunei Poienarii Buchii, judeţul Prahova, adoptatã de Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii la data de 27.02.2015, modificatã şi completatã prin Hotãrârea Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii nr.29 din 30.06.2015; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea publicãrii înregistrãrilor şedinţelor Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova; Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei;
11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã.
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei.
––––––––––––––––––––––––-
1. A fost aprobat
2. A fost aprobat
3. A fost aprobat – Este vorba de contul de execuție al bugetului pe mandatul fostului primar, Nedelcu Daniel
4. A fost aprobat – Biserica din Poienarii Burchii – 20.000 de lei / Biserica Adventistă Tătărai – 5.000 de lei
5. Nu a fost aprobat
– s-a cerut documentație pentru costurile și materialele pentru lucrările care sunt în desfășurare
– s-a cerut ca pe viitor lucrările care vor fi realizate să fie trecute prin CL, ca consilieri să știe costurile și proiectele care urmează a fi desfășurate în comună
6. A fost propus și ales, Radu Marian
7. Au fost propuși și aleși: Gheorghe Alexandru-Ionuț, Bohîlţea Marian și Ioniță Vasile-Viorel
8. A fost aprobat – Contractul doamnei avocat va expira la sfârșitul luni noiembrie iar pentru ca alt contract să fie făcut (nu se știe dacă tot doamnei respective sau altei persoane), pentru asta trebuia aprobat acest punct de către CL
9. A fost retrasă de pe ordinea de zi, deoarece nu s-au primit documentele cerute de primărie de la balastiere, va fi repusă pe ordinea de zi la următoarea ședință
10. A fost aprobat după multe discuți:
– filmarea / înregistrarea sau transmiterea ședințelor să fie făcută doar de către personal al primăriei nu de către altcineva
– ședința să fie publicată pe o platforma accesibila tuturor
– filmarea să fie publicată fără a se realiza trunchieri
– primarul ales a declarat că nu este contra la așa ceva, el este pentru dar rămâne la decizia tuturor
– o propunere a fost aceea ca la începutul fiecărei ședințe să-le fie cerut acordul tuturor pentru a fi filmați (propunere agreată de toți)
– a fost evocat și populismul politic
– prin acest lucru se dorește informarea populației nu neapărat pentru populism
– hotărârea de înregistrare există din mandatul trecut însă a fost mai mult pentru a o ajuta pe doamna secretară pentru a redacta procesul verbal
* rămâne de văzut metodă prin care se va realiza acest lucru
11. A fost propus și ales, Bohîlţea Marian (pentru luna decembrie)
––––––––––––––––––––––––-
Off topic:
*Se propune în dezbatere publică (30 de zile)
– s-a hotărât să se infinteze Serviciul Public de Administrare al Domeniului Public și Privat al Comunei Poienarii Burchii, structură fără personalitate juridică (va fi sub autoritatea Consiliului Local)
– 11 persoane vor face parte din acest serviciu
– pe site-ul primăriei va apărea întreagă documentație
––––––––––––––––––––––––-
– iluminatul stradal din zona Gări, este administrat de o firma la care sunt restanțe (din ce am înțeles, momentan nu sunt bani pentru a plăti acele restanțe)
– racordarea cetățeniilor din Poienarii Rali la rețeaua de gaze ține de Edil Gaz (aici nu am mai multe informații, deoarece acesta a fost ultimul lucru la „Diverse”).