Convocatorul sedintei de CL al comunei Poienarii Burchii (16.12.2020)

Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova este convocat în ziua de miercuri, 16.12.2020, orele 16.00, în şedinţă extraordinarã, ce va avea loc la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, având ca proiect următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numãrului burselor ce vor fi acordate elevilor din învăţamântul preuniversitar de stat din comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în anul şcolar 2020 – 2021; Iniţiator – d-nul Gheorghe Ion, primarul comunei Poienarii Burchii;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea noului reprezentant legal, domnul Gheorghe Ion – primar al comunei Poienarii Burchii în relaţia cu A.F.I.R. pentru implementarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei publice de iluminat prin montare aparate de iluminat cu eficienţă energetică ridicată – tehnologie LED în comuna Poienarii Burchii, judetul Prahova”.
Iniţiator – d-nul Gheorghe Ion, primarul comunei Poienarii Burchii.

*Nu promit că pot ajunge, o sa încerc. Poate va fi filmată și postată pe site-ul primăriei.

Dispozitie convocare Consiliu Local in sedinta extraordinara 16.12.2020-1