Cuantumul şi numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din comuna Poienarii Burchii, în anul şcolar 2020 – 2021

În ședința din data de 16 decembrie 2020, s-a aprobat un număr de 49 burse de ajutor social din care 12 burse de ajutor social pentru copii orfani, 2 burse de ajutor social pentru handicap şi 35 burse de ajutor social pentru copii proveniţi din familii cu venituri mici, în următoarele cuantumuri:

  • 200 lei/lună pentru bursele de ajutor social pentru copii orfani şi copii cu boli cronice
    ( handicap)
  • 200 lei/lună pentru bursele de ajutor social pentru copii proveniţi din familii cu venituri mici
  • 300 lei/lunã elevilor care au obţinut locul I la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS, precum şi ale competiţiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS
  • 200 lei/lunã elevilor cu media generalã de cel puţin 9,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior

*Guvernul României a hotărât ca în anul școlar 2020 – 2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 lei.

*M-am interesat și am aflat , Consiliul Județean al Elevilor Prahova a trimis o adresă (datată, 10 decembrie 2020) către toate toate Administrațiile Publice Locale din Județul Prahova, în care era scris:

Solicităm astfel emiterea cât mai rapidă a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea cuantumului pentru bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar, ținând cont de prevederile Legii 38/2019 și Hotărârea Guvernului României nr. 1064/04.12.2020. în cadrul județului nostru, în a consultărilor efectuate de către Consiliul Județean al Elevilor Prahova, am constatat faptul în destul de multe localități prahovene, bursele nu se acordă sau se acordă într-un cuantum foarte mic. Situația nu este deloc roz și necesită o rezolvare cât mai rapidă.
Astfel, recomandările noastre în raport cu cuantumul sunt următoarele:

  • Un cuantum de minimum 150 de lei pentru bursele de merit
  • Un cuantum de minimum 200 de lei pentru bursele de performanta
  • Un cuantum de minimum 150 de lei pentru bursele de studiu
  • Un cuantum de minimum 200 de lei pentru bursele sociale

Considerăm aceste limite ca fiind, mai ales în situația actuală, un adevărat sprijin pentru elevii prahoveni cu rezultate deosebite la învățătură sau situații materiale precare. Dumneavoastră, prin calitatea de reprezentanți ai administrațiilor publice locale, aveți posibilitatea de a va implică activ în susținerea tinerilor.

*Am atașat mai jos HCL-ul respectiv.

Hotarare nr.60-1Hotarare nr.60-2