Convocatorul ședinței de CL al comunei Poienarii Burchii (28.12.2020)

Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, este convocat luni (28.12.2020), la ora 16.00, în şedinţă ordinarã, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 24.11.2020
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 27.11.2020
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, din data de 16.12.2020
4. Proiect de hotărâre privind revizuirea zonãrii fiscale a teritoriului comunei Poienarii Burchii;
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ – INTRODUCERE TEREN ĨN INTRAVILAN (S=2000 mp) – ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE ŞI UNITĂŢI AGRICOLE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud=19133 mp)
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţã.
Iniţiator – d-nul Ion Gheorghe, primarul comunei

Dispozitie convocare Consiliul Local in sedinta ordinara -1