Convocatorul ședinței de CL al comunei Poienarii Burchii (06.01.2021)

Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, este convocat miercuri (06.01.2021), la ora 16.00, în şedinţă extraordinară, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului Secţiunii de Dezvoltare pe anul 2020. Iniţiator – d-nul Gheorghe Ion, primarul comunei Poienarii Burchii.

dispozitie convocare Consiliu Local in sedinta extraordinara 06.01.2021-page-001